امروز : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
غلامحسین جافر مطرح کرد

وزارت جهاد کشاورزی ، از ابلاغ قیمت ۹۰۶۰ تومان مرغ زنده به صمت و ستاد تنظیم بازار ، استنکاف می جوید!

تولید در صنعت تولید گوشت مرغ کشور دچار چالش شده است .
وزارت جهاد کشاورزی ، از ابلاغ قیمت 9060 تومان مرغ زنده به صمت و ستاد تنظیم بازار ، استنکاف می جوید!
پنج شنبه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۱:۵۱ |
کد خبر : ۴۶۸ |
اخبار داخلی

به گزارش رادیو صنعت طیور ایران ، غلامحسین جافر ، ریاست هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت : متاسفانه دولت با دستورالعمل های احساسی و دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم و عدم واگذاری سکان تولید به تشکل های بخش خصوصی این صنعت ، سبب انباشت زیان در این بخش شده است .

وی ادامه داد : ابلاغ دستوری قیمت گوشت مرغ طی سال گذشته و پافشاری بر اجرای آن توسط وزارت صمت و تعزیرات ، سبب زیان تولیدکنندگان شده است و در این برهه حساس اگر چاره جویی نشود ، کاهش جوجه ریزی و به دنبال آن ، زیان مصرف کنندگان را شاهد خواهیم بود .
ریاست هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اعلام این موضوع که بر قیمت ۹۰۶۰ تومان ، به توافق قطعی با وزارت جهاد کشاورزی رسیده اند ، گفت :
متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ این عدد به وزرات صنعت و معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار ، استنکاف می جوید .
وی در پایان ، قیمت ۹۰۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده را حداقل قیمت مورد تایید تمام مرغداران دانست و بر لزوم اجرائی شدن آن ، تاکید نمود .

 

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور